Na przestrzeni ostatnich lat zauważalne stały się znaczne zmiany klimatu.

Ich przejawem są coraz częściej występujące zjawiska ekstremalne, takie jak susze czy powodzie. Jednocześnie obserwujemy znaczący rozwój terenów zurbanizowanych. Przyczynia się to do rosnącej antropopresji na środowisko.

Każdy z nas może podjąć działania, które mogą zminimalizować „nasz” negatywny wpływ na środowisko.

Poniższe katalogi mają na celu promowanie rozwiązań wypracowanych w szczególności dla mieszkańców gminy Izabelin. Pod tym pojęciem kryją się zarówno dobre praktyki w zakresie zbierania wód opadowych, jak i tworzenie przydomowych ogrodów przyjaznych naturze, poprzez doboru właściwych gatunków drzew, krzewów czy roślin.