Ogrody deszczowe

fot. MWiK Sp. z o.o.

To systemy do przechwytywania wody opadowej, które mogą być zlokalizowane w gruncie lub pojemnikach naziemnych. Podłoże ogrodu deszczowego charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością (np. piaski gruboziarniste) i porowatością (np. wapienie, skały wulkaniczne). Infiltracja może być również wspomagana systemem drenażu. W podłożu nasadzona jest roślinność, która powinna być dostosowana do lokalnych warunków i przewidywanej ilości wody odprowadzanej do ogrodu deszczowego. Jeżeli ogród odwadnia dużą powierzchnię – rośliny mogą być bardziej hydrofilne (gatunki typowe dla terenów wilgotnych lub nawet podmokłych); jeżeli mniejszą – mogą być to lokalne gatunki łąkowe lub ogrodowe.

fot. Marcin Dębowski

Ogrody deszczowe w pojemnikach naziemnych są stosowane do przechwytywania wody z dachów.

Ogrody gruntowe – mogą zbierać wodę z dachów lub innych powierzchni. Są w stanie zebrać wodę opadową z terenu o znacznie większej powierzchni niż powierzchnia samego ogrodu deszczowego. Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami BZI, takimi jak zbiorniki naziemne, niecki infiltracyjne i inne.