Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne

to grupa powierzchniowych urządzeń w postaci ukształtowanych zbiorników ziemnych, z uszczelnionymi ścianami i dnem. Wody opadowe są gromadzone w obrębie zbiornika bez ich rozsączania do gruntu. Całkowita objętość dopływającej wody odprowadzana jest stopniowo, zazwyczaj przy dławionym odpływie, do innego odbiornika – grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni. Rozwiązanie nastawione jest przede wszystkim na zatrzymanie i opóźnienie odpływu wód opadowych, ale nie wyklucza ich ponownego wykorzystania.*

fot. MWiK Sp. z o.o.

*cyt. Katalog niebiesko zielonej infrastruktury MWiK w Bydgoszczy

fot. Małgorzata Leszczyńska