Naziemne zbiorniki szczelne

Wodę deszczową spływającą z dachów można gromadzić w zbiornikach naziemnych o różnych pojemnościach.

fot. MWiK Sp. z o.o.

Zbiorniki naziemne są mobilne oraz tanie w zakupie i eksploatacji.

Zgormadzona woda może być wykorzystywana np. do nawadniania ogrodów.

Zbiorniki ustawia się na odpowiednio przygotowanej, stabilnej powierzchni. Mogą być połączone z rurami spustowymi za pomocą zbieracza z zabezpieczeniem przelewowym i spustem zapadkowym, które nie dopuszczą do przelania się wody z pojemnika. Jej nadmiar jest odprowadzany w inne miejsce (np. do oczka wodnego).

fot. Dorota Sikora

Zbiornik może być zaopatrzony w filtr zatrzymujący większe zanieczyszczenia (np. liście) i zapobiegający butwieniu wody. Zaś kranik u podstawy zbiornika, ułatwia korzystanie ze zgromadzonej deszczówki.

fot. Anna Zaręba

Zbiornik naziemny można wykonać samemu np. z beczki. Jeżeli chcemy zatrzymać więcej wody, można zamontować kilka zbiorników, działających na zasadzie naczyń połączonych.

fot. Andrzej Wącior