KATALOG ROŚLIN

ZIELEŃ PRZYJAZNA NATURZE SADŹMY ROŚLINY RODZIME W IZABELINIE

Położenie gminy Izabelin w granicach i otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wyróżnia ją wśród innych gmin, dlatego jednym z głównych celów powinna być ochrona tych terenów m.in. poprzez zagospodarowywanie publicznych terenów zieleni oraz tworzenie ogródków przyjaznych przyrodzie i krajobrazom.

Chroniąc przyrodę możemy podejmować szereg działań. Jednym z nich jest sadzenie roślinności rodzimej przy planowaniu naszego ogrodu. Wykorzystywanie różnorodnej, rodzimej roślinności (występującej na danym terenie w sposób naturalny) pozwoli zachować naturalny krajobraz, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale również przyrodzie przyczyniając się do zachowania bioróżnorodności. Nasze rodzime gatunki są dobrze dostosowane do często trudnych warunków siedliskowych i klimatu charakterystycznego dla Polski, dlatego stosując je w naszych ogrodach możemy być pewni, że bez problemu przetrwają zimę. Dodatkowo tworzą one spójną całość z otoczeniem nie wymagając żadnych specjalnych zabiegów.

GATUNKI RODZIME – GATUNKI NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE NA DANYM OBSZARZE (W PRZYPADKU NINIEJSZEGO KATALOGU PRZYJĘTO, ŻE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE NA TERENIE POLSKI)

GATUNKI OBCE (NIERODZIME) – TO GATUNEK WYSTĘPUJĄCYC POZA NATURALNYM SWOIM ZASIĘGIEM, KTÓRY ZOSTAŁ PRZENIESIONY POZA OBSZAR, W KTÓRYM WYSTĘPUJE W SPOSÓB NATURALNY.

GATUNKI INWAZYJNE – TO GATUNEK OBCEGO POCHODZENIA, KTÓREGO WPROWADZENIE LUB ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZAGRAŻA RODZIMEJ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.

Stosowanie obcych gatunków stało się modne w ostatnim czasie, o czym możemy przekonać się w centrach ogrodniczych, gdzie dostępność w szczególności rodzimych gatunków drzew czy krzewów jest mocno ograniczona. Pamiętajmy, że pomimo walorów dekoracyjnych rośliny obcego pochodzenia uprawiane w przydomowych ogrodach nie są naturalnym elementem otaczającego nas środowiska.

Sadząc rośliny naturalnie występujące na danym obszarze (rodzime) przyczynimy się do zachowania bioróżnorodności, a zwierzętom zapewnimy miejsce do życia oraz pokarm. Rośliny te będą atrakcyjne nie tylko dla ptaków (np. jarzębina), ale również dla motyli i innych owadów (rośliny kwietnych łąk), jednocześnie stanowiąc kolorowy element ogrodu. Dobrym pomysłem jest również tworzenie łąk kwietnych obok tradycyjnych trawników.

Nawet powszechnie występujące gatunki rodzime mogą stać się zagrożone przez tzw. gatunki inwazyjne, które potrafią rozprzestrzeniać się o wiele szybciej opanowując coraz większe fragmenty terenu. Zajmując siedliska, często działają redukująco na gatunki rodzime, a przywrócenie cennego siedliska przyrodniczego do poprzedniego stanu może być bardzo trudne oraz powiązane z czasochłonnymi i kosztownymi działaniami.

Największe zagrożenie stwarza wprowadzanie gatunków obcych, w szczególności tych inwazyjnych do środowiska przyrodniczego obszarów chronionych, ponieważ mają one decydujące znaczenie dla zachowania rodzimej roślinności. Dlatego w pobliżu obszarów chronionych powinniśmy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu gatunków obcego pochodzenia, tak aby nie dopuścić do ich uwolnienia do środowiska przyrodniczego. W pobliżu takich miejsc starajmy się stosować zatem jedynie gatunki rodzime.

Działaj – stwórz ogród przyjazny lokalnej przyrodzie:

 • Sadź rodzime gatunki roślin w swoim ogrodzie;
 • Unikaj sadzenia gatunków obcych i inwazyjnych;
 • Przeciwdziałaj rozprzestrzenianiu się gatunków obcych i inwazyjnych na tereny sąsiednie;
 • Pozbywaj się odpadów roślinnych w sposób odpowiedzialny – nie wyrzucaj do lasu.

Dzięki stosowaniu powyższych zaleceń nasze ogrody mogą stać się bardziej przyjazne przyrodzie, gdyż staną się bardziej atrakcyjnym źródłem pożywienia i miejscem schronienia dla wielu zwierząt.

Powyższe zasady powinny się odnosić nie tylko do projektowanych ogrodów przydomowych, ale również do roślin sadzonych na terenach zieleni, m.in. na skwerach, zieleńcach czy terenach zielonych wzdłuż pasów drogowych. Ze względu na lokalizację gminy Izabelin w granicach i otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego dobór gatunkowy roślin przy zagospodarowaniu publicznych terenów zieleni powinien mieć szczególne znaczenie, dlatego do niniejszego katalogu wybrano jedynie gatunki rodzime.

Roślinność wykorzystywana w ramach zagospodarowania terenów zieleni na terenie gminy Izabelin

DRZEWA

 • Brzoza brodawkowata
 • Sosna zwyczajna
 • Dąb szypułkowy
 • Jarząb pospolity
 • Sosna górska (kosodrzewina)

KRZEWY

 • Cis pospolity
 • Dereń świdwa
 • Berberys pospolity
 • Jałowiec pospolity
 • Kalina koralowa
 • Tawuła wierzbolistna

ROŚLINY ZADARNIAJĄCE

 • Dąbrówka rozłogowa
 • Bluszcz pospolity
 • Barwinek pospolity
 • Macierzanka piaskowa
 • Rozchodnik ostry
 • Rozchodnik sześciorzędowy

BYLINY I TRAWY

 • Zawciąg pospolity
 • Przetacznik kłosowy
 • Bodziszek czerwony
 • Krwawnik pospolity
 • Kostrzewa owcza
 • Śmiałek darniowy