Powierzchnie przepuszczalne utwardzone

Nadają się na budowę ciągów pieszych, pieszo jezdnych podjazdów do posesji np. w strefie zamieszkania.

fot. MWiK Sp. z o.o.

Lokalizuje się je na podłożu umożliwiającym dalsze wsiąkanie wody, np. na drenażu zbudowanym z naturalnego materiału (tłucznia, piasku, żwiru, kamieni) lub na skrzynkach infiltracyjnych.

fot. Andrzej Milej

Umożliwiają one infiltrację wody opadowej przez nawierzchnię do przepuszczalnego podłoża lub gruntu bezpośrednio pod nawierzchnią i posiadają wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, sięgającą 90-99% zawiesin, oraz 60-90% metali ciężkich i substancji ropopochodnych.