Pasaże roślinne – drzewa i krzewy

fot. MWiK Sp. z o.o.

To podłużne donice lub tereny z ukształtowanym dnem, wypełnione masą ziemi urodzajnej względem podłoża i gęsto obsadzone roślinnością wodolubną.

Woda deszczowa przepływa w pasażach w kierunku poziomowym przez podłoże piaszczysto – gliniaste i dzięki roślinności hydrofitowej następuje mechaniczne odfiltrowanie szkodliwych substancji w gruncie oraz oczyszczenie chemiczne i fizyczne, dzięki wiązaniu zanieczyszczeń na cząstkach gruntu.

Pasaże opóźniają spływ wód deszczowych*

fot. Jan Putz

Poprzez parowanie wody z korony drzew i krzewów następuje zwiększenie wilgotności powietrza, obniżenie temperatury a co za tym idzie poprawa mikroklimatu, zapobieganie ryzyku rozwoju alergii i innych chorób układu oddechowego.

Filtrowanie powietrza przynosi skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń takich ja pyły oraz pochłanianie dwutlenku węgla co pomaga przeciwdziałać zmianom klimatu.

fot. Joanna Woźny

Dzięki intercepcji następuje zmniejszenie ryzyka występowania powodzi.

*cyt. Katalog niebiesko zielonej infrastruktury MWiK w Bydgoszczy