Stawy hydrofitowe

Stymulują naturalnie podmokłe warunki hydrauliczne i siedliskowe ekosystemów bagiennych. W porównaniu do pasaży roślinnych są zdolne do obsłużenia znacznie większych powierzchni odwadnianych.

fot. Małgorzata Leszczyńska

Rozróżnia się stawy:

  • przepływowe o swobodnej powierzchni, pokryte roślinnością pływającą,
  • złoża z przepływem podpowierzchniowym, porośnięte zakorzenioną roślinnością wodną lub bagienną.

Obok retencji wody, nadrzędną rolą rozwiązania jest oczyszczanie ścieków w wyniku procesu biologicznego zachodzącego przy współudziale mikroorganizmów funkcjonujących w specjalnie zaprojektowanych złożach – filtrach roślinnych – złożonych na przykład z trzciny pospolitej. *

fot. Elżbieta Sosińska

Oczyszczalnie roślinne pracują w zimie ze skutecznością 50 – 80 % skuteczności letniej, dlatego projekt powinien zakładać nieco większą powierzchnię dla zapewnienia całorocznej eksploatacji.

Hydrofitowe oczyszczalne mogą stanowić uzupełnienie konwencjonalnych systemów technologicznych albo funkcjonować samodzielnie.

*Katalog niebiesko zielonej infrastruktury MWiK w Bydgoszczy