Zasady sytuowania obiektów małej architektury

Sytuowanie obiektów małej architektury musi być dostosowane do charakteru przestrzeni publicznej, w sposób zapewniający możliwość swobodnej komunikacji i komfort użytkowania. Optymalne odległości, zapewniające zarówno widoczność dla użytkowników pieszych jak i samochodowych przedstawiono graficznie.

Obiekty małej architektury plansza