Skrzynki rozsączające

Stosuje się do rozsączania wody deszczowej w gruncie. Skrzynki te charakteryzują się dużą wytrzymałością (max. obciążenie 7,5 MG/m2), dzięki temu powierzchnia nad skrzynkami może być dowolnie zagospodarowana np. miejsce postojowe, droga dojazdowa.

fot. MWiK Sp. z o.o.

Rozsączanie wody odbywa się przez system połączonych ze sobą kilku skrzynek bądź tuneli rozsączających. Mogą być one ułożone w równoległych liniach poziomych.

fot. Andrzej Milej

Istotnym ograniczeniem zastosowania skrzynek rozsączających są płytko występujące wody gruntowe bądź trudno przepuszczalne podłoże.

fot. Marian Parczała